Reunits dimecres 15 de juliol del 2020 a les 10:00h per videoconferència el jurat especialista format per:

  • Antonio de la Asunción Andrés
  • Ferran Ferrando Domènech
  • Pedro Vicente Caselles Mulet

i representants de les entitats organitzadores i patrocinadores:

  • Pasqual Salort Aguilar (dire...